Oznámení o osvobozeném příjmu

Plné znění otázky

Podle zákona o daních z příjmů je součástí daňového přiznání fyzické osoby i oznámení o příjmu vyšším než 5 000 000 Kč v běžném roce. Je zde uvedeno jednotné číslo, tedy posuzuje se každý příjem samostatně, nesčítají se různé zdroje a různé příjmy? Konkrétně jde o příjem z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. Zahrnuje se do příjmů „celá prodejní cena“ nebo jen zisk z prodeje? Pokud se uskuteční např. 6 samostatných obchodů, do limitu se testuje každý samostatný prodej nebo se sčítá skupina příjmů „prodej cenných papírů za celé období“?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění

Související otázky a odpovědi

Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Úrok z hypotečního úvěru
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Výplata pojistného plnění
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů

Související předpisy

§ 38v, 38w zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů