Úrok z hypotečního úvěru

Plné znění otázky

V roce 2010 si fyzická osoba vzala hypotéku a pořídila si byt "X", ve kterém bydlela, a úroky si uplatnovala dle § 15 ZDP jako nezdanitelnou část základu daně. V 8/2018 FO byt "X" prodala a za získané peníze + doplatek z úspor si pořídila byt "Y", kde bydlí od 9/2018. Původní hypotéku nadále splácí a ručení nemovitou věcí bylo převedeno z prodané nemovité věci "X"na nemovitou věc "Z" (byt rodičů). Může si v roce 2018 uplatnit nějakým způsobem úroky z hypotéky dle § 15 ZDP?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Snížení základu daně: úvěr
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Příjem z příležitostné činnosti
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Finanční dar 2 500 Kč pro Ukrajinu nebo zemi EU
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu
Úroky z hypotečního úvěru
Prodej postupně nakoupené budovy
Darování bytu
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Fiktivní pojištění - EU

Související předpisy

§ 15.4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů