Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků

Plné znění otázky

Klient byl zaměstnancem firmy Diamo a po propuštění začal pobírat příspěvek dle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. Je tento příspěvek osvobozený od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
K ročnímu zúčtování záloh na daň

Související otázky a odpovědi

Pronájem bytu - nezletilý
Práce společníka pro vlastní společnost
Příjem z příležitostné činnosti
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Úrok z hypotečního úvěru
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Ostatní příjem - osvobozeno
Finanční dar 2 500 Kč pro Ukrajinu nebo zemi EU
Osvobození od daně z příjmů v prodeje nemovité věci
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Prodej s. r. o.
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Fiktivní pojištění - EU
Krácení cestovních náhrad
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy
Následné provize ze zprostředkování pojištění
Souběh pracovní smlouvy a DPP
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Dar příbuzné

Související předpisy

167/2016 Sb. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou černého uhlí
§ 4. 1. i) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů