Prodej postupně nakoupené budovy

Plné znění otázky

Fyzická osoba (nepodnikatel) pořídila v roce 2005 ideální polovinu nebytového prostoru za 1 mil. Kč. V roce 2016 dokoupila za 1,5 mil. Kč druhou polovinu. V roce 2018 celý nebytový prostor prodala za 3,2 mil. Kč. Bude část příjmu z prodeje osvobozena od daně z příjmů? A pokud ano, jak velká?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu
Darování bytu
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Úrok z hypotečního úvěru
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Nově vymezené jednotky v domě
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Nájem - paušální výdaj na dopravu
Možnost odečtu úroků z hypotéky
Prodej pronajímaného bytu
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce