Úroky z hypotečního úvěru

Plné znění otázky

Je možné uplatnit úroky z hypotečního úvěru jako nezdanitelnou část základu daně v případě, kdy byt byl od ledna do listopadu používán k trvalému bydlení a v prosinci k trvalému bydlení používán nebyl? Byt byl v prosinci prázdný, nebyl ani pronajímán. Úroky by se uplatnily v částečné výši. Je možné uplatnit úroky za dobu 11 měsíců, po které byl byt užíván k trvalému bydlení? Podmínka vlastnictví je splněna po celé období. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku

Související otázky a odpovědi

Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Úrok z hypotečního úvěru
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu
Prodej postupně nakoupené budovy
Darování bytu
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Příjem z příležitostné činnosti
Fiktivní pojištění - EU
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Krácení cestovních náhrad
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy

Související předpisy

§ 15. 3 a 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů