Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí

Plné znění otázky

Fyzická osoba nepodnikající poskytla maďarské právnické osobě úročenou půjčku v maďarských forintech. Výše úroku za rok 2017 byla stanovena na 1 325 261 HUF. Maďarská společnost tento úrok poslala fyzické osobě na bankovní účet v České republice vedený v českých korunách v roce 2017. Dne 29. 12. 2017 byla připsána částka 106 444 Kč. Jakou částku musí fyzická osoba přiznat v rámci daňového přiznání na řádku 38 daňového přiznání? Částku 1 325 261 HUF x jednotný kurz vyhlášený GFŘ, nebo skutečně přijatou částku na bankovní účet ve výši 106 444 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018

Související otázky a odpovědi

Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Úrok z hypotečního úvěru
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Výplata pojistného plnění
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů