Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce

Plné znění otázky

Celková částka výdajů na výzkum a vývoj u fyzické osoby za rok 2016 činí 200 000 Kč. Základ DPFO před uplatněním slev v roce 2016 měla ve výši 300 000 Kč, penzijní připojištění činilo 12 000 Kč, uznatelný dar 8 000 Kč a sleva na invalidního zaměstnance 18 000 Kč. Všechny tyto odpočty a slevy fyzická osoba v přiznání k DPFO za rok 2016 uplatnila vč. základní slevy na poplatníka 24 000 Kč a daň jí vyšla nulová. Neuplatněný odpočet na výzkum a vývoj za rok 2016 hodlá uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017. Bude si moci za rok 2017 v případě dostatečně vysokého základu daně uplatnit celých 200 000 Kč? Případně o jakou částku odpočtu neuplatněného v roce 2016 přijde?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018

Související otázky a odpovědi

Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Oznámení o osvobozeném příjmu
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Úrok z hypotečního úvěru
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Výplata pojistného plnění
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Odpočet úroků od základu daně
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Daň z příjmů FO - příjmy z prodeje cenných papírů

Související předpisy

§ 5 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů