Prohlášení poplatníka 2021 po termínu mezd za leden

Plné znění otázky

Firma má výplatní termín za leden 10. 2. 2021, ale očekává se, že zaměstnavatel dostane poštou formulář prohlášení poplatníka od home office zaměstnanců až 15. 2. (možná i později). Může jim slevy dle minulého roku (kde se očekává, že zůstanou) uplatnit nebo nemůže? Zaměstnavatel chce postupovat tak, že pokud by náhodou někdo nějaké slevy neuplatnil a došlo k rozdílu, tak se udělá oprava mezd a finanční vyrovnání ve mzdách za únor (pošle se o danou slevu za další měsíc méně). Je možný tento postup, případně jak správně postupovat? Neuplatnit zaměstnancům striktně slevy se zdá zaměstnavateli tvrdé.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Roční zúčtování daně 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daní
Placení paušální daně - Prodlení s úhradou
Odchodné - strážník městské policie
Podepsané prohlášení k dani u dvou zaměstnavatelů
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Oprava v prohlášení poplatníka daně z příjmů
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018
Roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
HPP, DPP, mateřská a rodičovská dovolená
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Dva zaměstnavatelé za rok a roční zúčtování daně
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů