Proplacení dovolené

Plné znění otázky

Ve firmě (a. s.) pracuje zaměstnanec od 23. 9. 2008. Má podepsanou v toto datum: 1) Pracovní smlouvu uzavřenou dle zákoníku práce, 2) Manažerskou smlouvu, 3) Dohodu o mzdě. V manažerské smlouvě je odstavec "benefity". Jedním z nich je, že zaměstnanec má nárok na řádnou dovolenou za kalendářní rok v délce 5 týdnů. V pracovní smlouvě se o dovolené vůbec nemluví. Všichni ostatní zaměstnanci společnosti mají dovolenou 20 dnů. Nyní dal pracovník výpověď z pracovního poměru, celou záležitost předal právníkům a ti zjistili, že zaměstnanec měl nárok na 5 týdnů dovolené a že během celého pracovního poměru si čerpal pouze 4 týdny za rok. Zaměstnanec žádá o proplacení dovolené za všechny odpracované roky, to je zhruba 9x5 dnů. Jako důvod toho, že si dovolenou nevyčerpal ani o ni nepožádal, uvádí to, že na výplatní pásce v kolonce "nárok na dovolenou" mu účetní uváděla pouze 20 dnů a tím ho uvedla v omyl. Má zaměstnanec nárok na proplacení dovolené, kterou si nevyčerpal, za 9 let zpátky? Jestli nevyčerpaná dovolená "nepropadla" koncem následujícího roku, pro který byl nárok stanoven.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Převádění nevyčerpané dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Čerpání
Proplacení zbývající dovolené
Proplacení nevyčerpané dovolené
Zákonná úprava čerpání dovolené – proplácení, převádění
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Čerpání dovolené
Neproplacená dovolená
Řádná dovolená při mateřské a při pracovní neschopnosti
Starobní důchodce v pracovním poměru
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Převod nevyčerpané dovolené

Související předpisy

§ 218, 222 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 629 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník