Proplacení přesčasových hodin

Plné znění otázky

Zaměstnanec ukončil se svým zaměstnavatelem pracovní poměr dohodou. Ale hlavním důvodem bylo dlouhodobé neproplácení všech odpracovaných přesčasových hodin. Zaměstnanec-řidič nákladního auta rozvážel maso a uzeniny po území ČR a Slovenska. Může zaměstnanec žádat po zaměstnavateli zpětně za 3 roky proplacení všech odpracovaných a nezaplacených přesčasových hodin? Odpracovaná doba se dá doložit z puťovek-doklad o provozu vozidla, z karty řidiče, z evidence docházky na vrátnice-sledování průjezdu aut. Je pravděpodobné, že na to zaměstnavatel nepřistoupí a zaměstnanec by se musel obrátit na soud. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhradní volno za práci přesčas
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Spory o mzdu za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přestávky v práci
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas a její proplacení
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce přesčas v nočních hodinách
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vyrovnávací období u přesčasů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Práce přesčas
Harmonogram směn a práce přesčas
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Limit 150 hod přesčas za rok
Výše přesčasů v měsíci, kdy jsou svátky
Práce přesčas
Pracovní doba, práce přesčas, stravenky

Související předpisy

§ 56 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 629 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník