Slovák student je rezidentem ČR?

Plné znění otázky

Pokud zaměstnáme na dohodu o provedení práce Slovenku, která se v ČR zdržuje většinu roku za účelem studia, má nárok na slevu na dani, anebo na ni pohlížíme jako na nerezidenta a odvádíme z dohody o provedení práce zálohovou daň? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Odpovědi na dotazy plátců daně
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Sleva na dani
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
Prohlášení poplatníka
Příjem ženy na mateřské dovolené
OSVČ ZTP/P
Školkovné
Uplatnění slevy na invaliditu
Základní sleva na invaliditu
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů

Související předpisy

§ 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů