Zaměstnání mladistvého

Plné znění otázky

Pokud zaměstnám brigádníka na dohodu o provedení práce, který k 9. 6. 2017 dosáhl 15 let, mám nějaké další povinnosti s tím spojené (myslím jiné než u zaměstnanců starších 18 let)? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Problémy mzdové účetní
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související otázky a odpovědi

Student a prohlášení
DPP u nezletilého
Rozsah pracovní doby u DPČ
Druhá dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Dohoda o provedení práce - zdanění
Dohoda o provedení práce u společníka s. r. o.
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
Zaměstnání cizince na DPP
Náhrada za svátek u DPP
Mzdové listy
Pracovní smlouva
Pracovní poměr a dohoda o provedení práce u stejného zaměstnavatele
Zdravotní pojištění
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Odměna z dohody o provedení práce

Související předpisy

§ 243 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce