Příjem ze Státního zemědělského investičního fondu

Plné znění otázky

Poplatník, který má osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů, přijel od státního zemědělského investičního fondu částku 10 000 Kč za rok. Bude tento příjem zdaněn? Případě, že bude vyňat nebo osvobozen, prosím, o odkaz na ustanovení zákona. Bude podnikatel, který je zapsán do evidence zemědělských podnikatelů uplatňovat paušál ve výši 80 %, nikoliv 60 %?

Bude příjem zemědělce ze SZIF podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění? Někde tu v otázkám jsem četla, že nikoliv.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Poživatelé důchodu a odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Odměny členů orgánů právnických osob
Sleva na pojistném u dlužníka
Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Přehled OSVČ
Nezávislá činnost autora a tantiémy
Záloha na důchodové a zdravotní pojištění
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Odměna při odchodu do starobního důchodu
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Pojistné
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020

Související předpisy

§ 4, 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů