Odměna při odchodu do starobního důchodu

Plné znění otázky

Jakou odměnu je možno dát zaměstnanci při odchodu do důchodu? Podléhá tato odměna sociálnímu a zdravotnímu pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Odpočty ve zdravotním pojištění v roce 2023
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Různé varianty souběžných příjmů u jednoho zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Lhůty a počítání času ve zdravotním pojištění
Lze utéct před dluhy u zdravotní pojišťovny?
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Odměny členů orgánů právnických osob
Sleva na pojistném u dlužníka
Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Přehled OSVČ
Příjem ze Státního zemědělského investičního fondu
Nezávislá činnost autora a tantiémy
Záloha na důchodové a zdravotní pojištění
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Pojistné
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020

Související předpisy

§ 14. 1. d) vyhlášky 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
§ 224. 2. a) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce