Důchodové pojištění herce

Plné znění otázky

Klient je důchodce a v roce 2017 si vydělal 50 000 Kč za herecký výkon. Zatím nebyla odvedena žádná daň. Klient podá přiznání, kdy vyjde daň rovná nule. Musí se klient kvůli tomuto příjmu přihlásit na ČSSZ a podat opět "nulový" přehled? Žádný jiný příjem neměl.

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Prominutí pojistného na sociální pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2020 a novinky pro rok 2021
Daňové aktuality
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury

Související otázky a odpovědi

Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměny členů orgánů právnických osob
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Sleva na pojistném u dlužníka
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Sleva na pojistném u zaměstnavatele na chráněném trhu práce
Sleva na pojistném za zaměstnance se zdravotním postižením
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Student-OSVČ a sirotčí důchod
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Přehled OSVČ
Příjem ze Státního zemědělského investičního fondu
Nezávislá činnost autora a tantiémy
Záloha na důchodové a zdravotní pojištění

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti