Student-OSVČ a sirotčí důchod

Plné znění otázky

Student zdědil po otci FV elektrárnu. Je studentem denního studia, tzn. OSVČ je vedeno jako vedlejší činnost. Má skutečnost, že synův vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění založí účast na důchodovém pojištění OSVČ, dopad na nárok na výplatu sirotčího důchodu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Sociální zabezpečení studentů
Daňové aktuality
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Daňové aktuality
Výdělečná činnost při pobírání důchodu
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění

Související otázky a odpovědi

Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Přehled OSVČ
Pojistné
Zálohy u licenčních poplatků
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Přehled na SP - OSVČ za rok 2020
Zálohy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění při snížení zdanitelných příjmů
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Odměny členů orgánů právnických osob
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Sleva na pojistném u dlužníka
Sociální pojištění OSVČ
Sleva na pojistném od 1. 2. 2023

Související předpisy

§ 20. 4. a) zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 21, 52 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 25 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)