Změny u ošetřovného v praxi

Od roku 2022 nastávají na základě zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, změny též u ošetřovného, které mají praktické dopady jak v oblasti nemocenského pojištění, tak v oblasti pracovněprávní. V tomto článku podrobněji upozorňujeme na tyto praktické dopady včetně konkrétních příkladů.

Pozn.: Souhrnná informace o změnách v nemocenském pojištění byla podána v minulém čísle, viz Přib, J.: Ke změnám v nemocenském pojištění od roku 2022, Práce a mzda č. 10/2021.

Z pohledu nemocenského pojištění

U ošetřovného dochází k podstatnému rozšíření výjimky z podmínky společné domácnosti. Dosud se tato výjimka týkala jen případu ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let jeho rodičem; od roku 2022 se tato podmínka společné domácnosti netýká mnohem širšího okruhu osob (v příbuzenském nebo…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků