Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí

V současné době není výjimečné, že zaměstnancům, kterým již byly provedeny srážky ze mzdy a nezabavitelná část mzdy zaslána zaměstnavatelem na jejich účet, byl tento účet (včetně nezabavitelné části mzdy) postihnut stejným nebo jiným exekučním příkazem. Zaměstnanec se tak mohl náhle ocitnout ve velmi nepříznivé finanční situaci, kdy s výjimkou povoleného jednorázového výběru (od 1. července až do výše trojnásobku životního minima, tj. 11 580 Kč) nemohl disponovat s žádnými prostředky.

Aby k těmto situacím již nedocházelo, zaměstnanci v exekuci si budou moci požádat u své banky od 1. července 2021 o zřízení tzv. chráněného účtu, na který exekutor již nedosáhne. Založení daného účtu není zpoplatněno a banky nesmí za jeho vedení účtovat zvláštní poplatky. Podrobný postup založení tohoto účtu doporučujeme zaměstnancům prověřit s jejich konkrétní bankou – zpravidla bude nezbytné účet vyřídit osobně, doložit potřebné informace apod. Zároveň zaměstnanec může mít takový účet u všech bankovních ústavů celkem jen jeden.

Zaměstnanci tak budou mít zaručeno, že jim zůstanou prostředky, s nimiž mohou dle právních předpisů nakládat, a exekutoři je již nedostanou do takto překvapivých situací. Zároveň by také mělo dojít k větší motivaci zaměstnanců pracovat a neuchylovat se k nelegálnímu zaměstnávání či nutnosti požadovat vyplácení mzdy v hotovosti.

Novela se dotkne také zaměstnavatelů, kteří jako plátci mzdy budou povinni na požádání vystavit potvrzení, kde uvedou označení zaměstnavatele, označení zaměstnance, číslo účtu, z něhož je mzda zaměstnanci vyplácena, a číslo účtu, na které se bude mzda zaměstnanci vyplácet. Formulář daného potvrzení by mělo zveřejnit Ministerstvo spravedlnosti. Následně budou zaměstnavatelé povinni vyplácet danou mzdu pouze na tento chráněný účet.

Související články

Související vzory