Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022

Úvodem je nutné rámcově popsat vývoj názorů a závěrů týkajících se koncepce nezabavitelné částky v roce 2022. Nařízením vlády č. 507/2021 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2022, se zvýšily normativní náklady na bydlení, které jsou jednou ze dvou veličin pro výpočet nezabavitelné částky. Dne 28. 1. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 17/2022 Sb. (dále jen „zákon“). Touto novelou byl do zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vložen nový § 26a, kterým se navýšily normativní náklady na bydlení s retroaktivní účinností od 1. 1. 2022.

Z hlediska nejednoznačného vnímání nového ustanovení § 26a zákona se objevila řada dotazů a objevily se opačné výklady opírající se o názory útvarů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí. Současně MS zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizovanou metodiku výpočtu splátek v oddlužení, kde nezabavitelná částka byla vypočtena ze zvýšených normativních nákladů na bydlení v souvislosti s § 26a zákona. Závěrem bylo uvedeno, že „...jde o právní názor odboru…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Obálka časopisu Personální a sociálně právní kartotéka č. 7-8/2022

Personální a sociálně právní kartotéka 7-8/2022

Téma měsíce

Posouzení pracovní doby na pracovní cestě Otevřít číslo Archiv časopisu

Prozkoumejte téma