Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění

Plátcům pojistného může vzniknout při chybném placení pojistného dluh u zdravotní pojišťovny. Informační systémy zdravotních pojišťoven, včetně případné spolupráce s dalšími institucemi, umožňují příslušnou pohledávku evidovat, následně uplatňovat a při jejím nezaplacení i vymáhat.

Kromě státu definujeme ve zdravotním pojištění tři skupiny plátců pojistného, které se – pokud nezaplatí pojistné, resp. zálohu na pojistné včas a ve správné výši, mohou právě z tohoto důvodu stát ve zdravotním pojištění dlužníkem. Těmito skupinami jsou:

  • zaměstnavatelé platící pojistné za sebe a za své zaměstnance,
  • osoby samostatně výdělečně činné a
  • osoby bez zdanitelných příjmů.

V následujícím textu se zaměříme na vznik dluhu u plátce, postupy zdravotních pojišťoven při uplatňování jejich…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků