Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu

Úraz je spolu s nemocí nejběžnější, a tedy i nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti. V tomto článku vysvětlíme, jak se postupuje při poskytování dávek v nemoci pojištěncům při vzniku dočasné pracovní neschopnosti v důsledku úrazu.

Co se rozumí pod pojmem úraz

Úraz lze obecně definovat jako poruchu zdraví vzniklou náhle a způsobenou vnější příčinou. V podobných souvislostech se používají též termíny zranění, poranění a újma na zdraví. Jedná se tedy o vnější působení na organismus člověka nezávisle na jeho vůli, které může mít různou příčinu, například dopravní nehoda, úraz elektrickým proudem, pád, uklouznutí, zakopnutí, náraz do předmětu nebo pád předmětu na tělo, poranění ostrým předmětem, popálenina a v neposlední řadě…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků