Chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění a jejich náprava

Zaměstnavatelé si často pravidla pro oznamování změn důležitých pro zdravotní pojištění jejich zaměstnanců vyloží špatně. Nejčastější chyby, jichž se dopouštějí při komunikaci se zdravotní pojišťovnou, souvisejí s opomenutím skutečného statusu pojištěnce, ať už se jedná o studenty, pečující osoby či osoby po mateřské dovolené. Další komplikace nastávají, pokud si zaměstnavatel neuhlídá výjimečný pokles příjmu zaměstnance pod minimální částku nutnou pro vznik zdravotního pojištění.

Sdělování nových skutečností, respektive oznamování změn, je jednou z velmi důležitých povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění a má význam z hlediska validity dat v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Relevantnost těchto údajů jednak ovlivňuje povinnost platit pojistné nebo platby pojistného od státu, jednak garantuje pojištěnci nárok na poskytování a úhradu hrazených služeb podle podmínek stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Případné evidenční nesrovnalosti…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků