Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Zaměstnavatelé jsou ve zdravotním pojištění plátci pojistného za sebe a za své zaměstnance. Aby mohli odvádět pojistné v souladu se zákonem, musí mít řádně vedenou evidenci o všech zaměstnancích u jednotlivých zdravotních pojišťoven. Tito zaměstnanci musejí být zaměstnavatelem u zdravotní pojišťovny v zákonné lhůtě řádně přihlášeni a při skončení zaměstnání pak odhlášeni.

Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Přihlášením zaměstnance na Hromadném oznámení zaměstnavatele se stává zaměstnavatel plátcem pojistného za tohoto svého zaměstnance včetně nutnosti plnění dalších zákonných povinností, například oznamováním „státní kategorie“. Cílem průběžné komunikace mezi zaměstnavatelem a zdravotní pojišťovnou je dosažení stavu, kdy jsou data v informačním systému zdravotní pojišťovny a u zaměstnavatele v souladu. Tyto údaje jsou důležité i proto, aby zaměstnavatelé mohli řádně odvádět pojistné za své zaměstnance, a aby zaměstnancům – pojištěncům nevznikl ve zdravotním pojištění problém.
Povinnosti zaměstnavatele
Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen provést u příslušné zdravotní pojišťovny v osmidenní lhůtě zejména oznámení o:
*
nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na zdravotním pojištění ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) cit. zákona a jeho ukončení. Zaměstnavatel rovněž oznamuje zdravotní pojišťovně nástup za

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Starobní důchodci - zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Nejčastější pochybení zaměstnavatele při plnění povinností ve zdravotním pojištění
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Pojištěnci a porušení zákonných povinností ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ a Úřad práce
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Konkurenční doložka
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda
Náhrada nákladů za home office - odvody
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Aplikování slevy na vyměřovacím základě u zdravotního pojištění
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zdravotní pojištění

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů