Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění

Vydáno: 15 minut čtení

Poživatelé důchodu jako osoby, za které platí pojistné stát, představují ve zdravotním pojištění poměrně velký počet zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, tedy pojištěnců, na které se vztahuje při jejich výdělečné činnosti povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění. Je také pravdou, že zaměstnavatelé z více důvodů sjednávají v případě potřeby pracovněprávní vztahy právě s těmito osobami.

Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Přihlašování a odhlašování poživatele důchodu – zaměstnance
Stanovení vyměřovacího základu, jakož i přihlašování zaměstnanců k platbě pojistného a jejich odhlašování, již není s účinností od 1. 1. 2008 navázáno na účast na nemocenském pojištění. Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považuje v případě pracovního poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru. Bude-li zaměstnavatel zaměstnávat poživatele důchodu na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pak jej podle písmene d) téhož zákonného ustanovení přihlašuje u zdravotní pojišťovny kódem „P“ ke dni, ve kterém poprvé po uzavření dohody začal vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje kódem „O“ ke dni, jímž uplynula doba, na kterou byla příslušná dohoda sjednána za podmínky, že zúčtovaný příjem činí v roce 2023 za rozhodné období kalendářního měsíce:
*
u dohody o pracovní činnosti alespoň 4 000 Kč,
*
u dohody o provedení práce více než 10 000 Kč.
Ve zdravotním pojištění se pro účel vzniku zaměstnání a posouzení osoby jako zaměstnance sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.
Oznamování „státní kategorie“
Při zaměstnávání

Související dokumenty

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Související články

Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění a osoby zdravotně znevýhodněné
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Kdy zaměstnavatel neplatí pojistné za zaměstnance
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Odvody pojištění u občana Slovenska
OSVČ - starobní důchodce
Odměna při odchodu do starobního důchodu
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění důchodce
Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Zdravotní pojištění starobního důchodce - cizince žijícího v ČR
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Oznámení přiznání důchodu zdravotní pojišťovně
Přihláška na OSSZ a ZP
Sociální a zdravotní pojištění u mezinárodního pronájmu pracovní síly
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Dodržení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění u zaměstnanců s předčasným starobním důchodem
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění