Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Vydáno: 14 minut čtení

Právní úprava zdravotního pojištění ukládá zaměstnavatelům spoustu povinností, kdy tou nejdůležitější je placení pojistného každý měsíc za sebe a za své zaměstnance. V této souvislosti zaměstnavatelé dle situace přihlížejí k tomu, zda se musejí (anebo naopak nemusejí) zabývat problematikou minimálního vyměřovacího základu.

Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Další povinnosti patří mezi ty, které jsou zpracovávány takzvaně
ad hoc
, tedy u konkrétní situace, a ty, které jsou plněny pravidelně každý měsíc. Mezi ty první patří především průběžné oznamování změn u zaměstnanců, k těm druhým je nutno přiřadit pravidelné měsíční podávání informací o počtu zaměstnanců a úhrnném vyměřovacím základu včetně částky pojistného, kdy se finálně jedná o průběžnou identifikaci pohledávek zdravotní pojišťovny.
Podívejme se nyní blíže na práci zaměstnavatelů se dvěma pro ně nejdůležitějšími formuláři, kterými jsou:
*
Hromadné oznámení zaměstnavatele,
*
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele.
Oznamování změn za zaměstnance
Zdravotní pojišťovny potřebují pro řádný výkon své úřední činnosti validní údaje, musejí tedy mít ve svých informačních systémech taková data, ze kterých mohou vycházet při zajišťování svých úkolů. I když prakticky nelze dosáhnout v této oblasti absolutní dokonalosti, musejí si být zaměstnavatelé vědomi svých povinností na straně jedné, kdy zdravotní pojišťovny mají pro případ porušení zákona plátcem pojistného účinné sankční nástroje na straně druhé.
Sdělování nových skutečností, jakož i oznamování změn návazně ovlivňuje povinnost platit pojistné zaměstnavatelem nebo také nárok zdravotní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění - jak předejít placení pokut a penále
Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání v dotazech a odpovědích
Starobní důchodci - zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění OSVČ a péče o děti
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Odměna členům komise při konání referenda a zdravotní pojištění
Oprava odvodu zdratvotního pojištění po nahlášení rozhodných skutečností

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce