Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce

Vydáno: 14 minut čtení

Při zaměstnávání na dohodu (dohody) o provedení práce platí ve zdravotním pojištění speciální podmínky, a to především v přímé návaznosti na rozhodnou částku příjmu 10 000 Kč a dále při plnění oznamovací povinnosti, tedy při přihlašování a odhlašování osoby jako zaměstnance. S ohledem na probíhající legislativní vývoj lze s velkou pravděpodobností očekávat u dohod o provedení práce změny tehdy, bude-li v navržené podobě přijat tzv. konsolidační neboli ozdravný balíček.

Zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Ing.
Antonín
Daněk
Ustanovení § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, definuje podmínky sjednání dohody o provedení práce takto:
„Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.“
Pracovní úkol sjednaný v dohodě o provedení práce má mít charakter ojedinělého úkolu. Dohodu o provedení práce uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem tehdy, jestliže není možné zajistit pracovní úkol zaměstnanci v rámci plnění jejich povinností z pracovního poměru. Buď proto, že tento úkol nevyplývá z běžné činnosti zaměstnavatele, nebo to výlučně vyžaduje povaha takového úkolu. V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též místo a doba, v níž má být pracovní úkol proveden.
Osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) se považují ve zdravotním pojištění za zaměstnance tehdy, pokud příjem zúčtovaný za kalendářní měsíc činí více než 10 000 Kč. Z pohledu zdravotního pojištění platí, že pokud příjem na DPP přesáhne 10 000 Kč, pak:
*
vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání (osoba je z pohledu zdravotní

Související dokumenty

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce

Související články

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Smrt v podmínkách zdravotního pojištění
Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Starobní důchodci - zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024
Zdravotní pojištění a odvod pojistného bez ohledu na výši příjmu
Minimální vyměřovací základ a souběhy příjmů ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2024
Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Krácení minimálního vyměřovacího základu u zdravotního pojištění - překážky zaměstnance
Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Odvody pojištění u občana Slovenska
Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění - poživatel invalidního důchodu
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let věku
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Zdravotní pojištění u dohody o provedení práce
Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, OSVČ hlavní a pracovní poměr
Minimální vyměřovací základ zdravotní pojištění
Minimální zdravotní pojištění
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neplacené volno