Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích

Vydáno: 18 minut čtení

Nejen v období letních prázdnin využívají zaměstnavatelé studenty k provedení určitých prací, kdy s těmito zaměstnanci sjednávají buď „klasické“ pracovní smlouvy, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Studenti – brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Ing.
Antonín
Daněk
Pracovní smlouva představuje jeden z nejdůležitějších dokumentů ve vztahu k pracovnímu poměru, určuje jeho rámec, jakož i další podmínky sjednané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – například zkušební dobu, dobu trvání pracovního poměru apod. Vzhledem k tomu, že jsou takto zaměstnané osobě zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), zakládá tento pracovněprávní vztah vždy účast na zdravotním pojištění s povinností zaměstnavatele přihlásit osobu jako zaměstnance u zdravotní pojišťovny a platit pojistné podle zákona.
Na rozdíl od dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr není u pracovní smlouvy pro vznik účasti na zdravotním pojištění stanovena žádná hranice příjmu. To znamená, že pojistné odvádí zaměstnavatel z každé částky zúčtovaného příjmu, tedy i z částky nižší než 4 000 Kč, která je důležitá například u dohody o pracovní činnosti.
Z pracovněprávního hlediska jsou podmínky vzniku pracovního poměru specifikovány zejména v ustanoveních § 33 a následujících zákoníku práce, skončení pracovního poměru je pak zakotveno od § 48 tohoto právního předpisu. Podmínky u dohod o provedení práce naleznete v § 75 a v ustanovení § 76 zákoníku práce jsou definovány podmínky sjednání dohody o pracovní činnosti.
Přínos dohod prozatím spočívá pro zaměstnavatele především v jejich flexibilitě, tedy v možnosti operativně zapojit zaměstnance k výkonu práce podle potřeb zaměstnavatele. Dalšími výhodami jsou jejich snadné navázání a ukončení a relativně nižší nákladovost. Výhody pro zaměstnavatele jsou „vyváženy“ nevýhodami pro zaměstnance. Dohody negarantují takovou pracovněprávní ochranu a stejné podmínky jako při výkonu pracovního poměru, kdy u dohod ze zákona přímo

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnavatelé, zaměstnanci a postupy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ u dohod o provedení práce
Výdělečná činnost poživatele důchodu a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání v dotazech a odpovědích
Starobní důchodci - zaměstnanci a podnikatelé ve zdravotním pojištění v roce 2024
Kdy zaměstnavatelé neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - problémové situace na přelomu let
Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění u občana EU a zároveň studenta
Dohoda o placení zdravotního pojištění
Odpočet na studenta VŠ
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Student a daňové přiznání
Dohoda o pracovní činnosti

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce