349/2019 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Schválený:
349/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní měsíc částku:
I----------------------------------------------I----------------I
I Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona I    Kč    I
I----------------------------------------------I----------------I
I jedna                    I   2 128   I
I----------------------------------------------I----------------I
I dvě                     I   2 912   I
I----------------------------------------------I----------------I
I tři                     I   3 808   I
I----------------------------------------------I----------------I
I čtyři a více                 I   4 592   I
I----------------------------------------------I----------------I
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní měsíc:
I----------------------------------------------I----------------I
I Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona I    Kč    I
I----------------------------------------------I----------------I
I jedna                    I    789   I
I----------------------------------------------I----------------I
I dvě                     I   1 079   I
I----------------------------------------------I----------------I
I tři                     I   1 411   I
I----------------------------------------------I----------------I
I čtyři a více                 I   1 744   I
I----------------------------------------------I----------------I
 
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
I---------------------I------------------------------------------------------I
I Počet osob v rodině I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce I
I podle § 7 odst. 5  I             v Kč             I
I zákona       I----------I----------I----------I----------I----------I
I           I Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I           I     I 100 000 I 99 999  I 49 999  I     I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I jedna        I  8 577 I  6 821 I  6 502 I  5 548 I  5 374 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I dvě         I  11 929 I  9 525 I  9 089 I  7 783 I  7 545 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I tři         I  15 953 I  12 810 I  12 239 I  10 531 I  10 220 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I čtyři a více    I  19 617 I  15 827 I  15 138 I  13 079 I  12 703 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
I---------------------I------------------------------------------------------I
I Počet osob v rodině I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce I
I podle § 7 odst. 5  I             v Kč             I
I zákona       I----------I----------I----------I----------I----------I
I           I Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I           I     I 100 000 I 99 999  I 49 999  I     I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I jedna        I  4 872 I  4 872 I  4 872 I  4 872 I  4 872 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I dvě         I  6 953 I  6 953 I  6 953 I  6 953 I  6 953 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I tři         I  9 461 I  9 461 I  9 461 I  9 461 I  9 461 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I čtyři a více    I  11 769 I  11 769 I  11 769 I  11 769 I  11 769 I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
 
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2020.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.