61/2020 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Schválený:
61/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2020
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:
 
§ 1
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 860 Kč.
 
§ 2
(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 550 Kč.
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 3 200 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2 770 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 2 420 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 1 970 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
 
§ 3
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 490 Kč.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.