Dar do podnikání v rámci rodiny

Plné znění otázky

Naše klientka, neplátce DPH, zahájila své podnikání otevřením svého svatebního salonu, kde půjčuje (a v omezeném množství i prodává) svatební šaty a související doplňky. Její syn, čs. občan, který žije asi 3 roky v Anglii, jí v prosinci 2016 dovezl a daroval čtvery svatební šaty (koupil je jako občan v Anglii, nemá žádné použitelné doklady, cena cca 50-100 000/ks), aby jí pomohl v rozjezdu salonu. Je tento dar mezi rodinnými příslušníky, kteří nemají společnou domácnost, předmětem daně z příjmů FO, popř. osvobozen? Předpokládáme, že v případě dalšího prodeje by klientka zdanila celou prodejní cenu, aniž by si mohla uplatnit nějaký výdaj. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Dar dítěti zaměstnance
Pivo jako reklamní předmět
Bezúplatný příjem
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Ohlašovací povinnost - finanční dar nad 5 mil. Kč
Bezúplatné plnění - dary
Dary a uplatnění v daních
Půjčka synovi
Darování bytu synovi s příkazem vyplatit podíl druhému sourozenci
Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance
Darování nemovitosti a její prodej
Darování bytu a jeho následný prodej
Odměna k životnímu jubileu
Půjčka otec - dcera
Dárky pro zaměstnance
Podíl ve společnosti
Dar školce - příspěvkové organizaci
Dar obci
Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38 v ZDP - darování nemovitosti dceři
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži

Související předpisy

§ 3, 6-10, 23 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů