Cestovní náhrady - spolek

Plné znění otázky

Spolek pro chov koní má zvolený výbor a členy platící členské roční příspěvky. Jednou ročně uskuteční spolek výstavu koní - účastníci jsou členové spolku se svými koňmi. Spolek jim vyplácí náhrady cestovních výdajů - použití soukromého vozidla pro přepravu koní. Nemají na tento den uzavřenou DPP. Lze takto postupovat? Za jakých podmínek lze členům spolku vyplácet cestovné a náhradu ostatních výdajů a za jakých podmínek výboru spolku? Je nutné s každým uzavřít DPP a testovat placení a případně přiznat silniční daň za každé vozidlo? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Automobil v pracovněprávních vztazích
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v souvislosti s místem výkonu práce a pravidelným pracovištěm
Určení a změna pravidelného pracoviště
Cestovní náhrady 2024
Cestovní náhrady 2023
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu
Náhrada za použití soukromého vozidla
Automobil zaměstnance pro služební cesty
Automobil zaměstnance pro pracovní cesty
Tuzemské cestovní náhrady vyplácené v cizí měně
Cestovní náhrady - jednatel, společník, zaměstnanec
Cestovní náhrady u jednatele
Služební automobil a cesta do bydliště
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Cestovní náhrady
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Teambuilding
Další cestovní náhrady
Práce z domova - místo výkonu práce
Náhrada za použití soukromého auta zaměstnancem - metodika výpočtu spotřeby dle WLTP
Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Cestovní náhrady
Platba vysoké školy zaměstnanci

Související předpisy

16/1993 Sb. o dani silniční
586/1992 Sb. o daních z příjmů