Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení

Vydáno: 13 minut čtení

Během předcházejících měsíců došlo v oblasti placení pojistného na sociální zabezpečení k několika nestandardním situacím, se kterými zaměstnavatelé neměli zkušenosti, a správný postup při odvodu pojistného se mohl stát problematickým, jak vyplývá z četných dotazů. Tento článek přiblíží témata, která se jeví jako aktuální.

Placení pojistného na sociální zabezpečení členů volebních komisí

Počátkem října letošního roku proběhly volby do zastupitelstev kraje a rovněž v některých volebních obvodech volby do Senátu ČR. Členům okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelům (dále jen členové volebních komisí) náleží odměna. V závislosti na výši odměny pak členovi volební komise vznikne, či nevznikne účast na nemocenském pojištění a nutnost posoudit, zda se z odměny bude, či nebude platit pojistné na sociální zabezpečení.

Výše zvláštní odměny člena volební komise v souvislosti s volbami, které proběhly 2. a 3. října 2020, činila minimálně 2 300 Kč a maximálně 4 100 Kč. V obcích, v nichž se konaly volby pouze do zastupitelstva kraje, mohla činit odměna podle vyhlášky Ministerstva vnitra maximálně 2 700 Kč. Tato výše odměny však nezaložila členům volební komise účast na nemocenském pojištění. Pokud ovšem člen volební komise dosáhl odměny aspoň 3 000 Kč, vznikla mu účast na nemocenském pojištění a tím i povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení. Je tomu tak proto, že činnost člena volební komise je podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen ZNP), zaměstnáním. Je-li člen volební komise účasten nemocenského pojištění, odvádí se z jeho zvláštní odměny pojistné na sociální pojištění.

Činnost člena volební komise je z hlediska sociálního pojištění považována podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Sociální zabezpečení studentů
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Daňové aktuality
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Úspora Antivirus C
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Přihláška na OSSZ a ZP
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů