Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení

Vydáno: 13 minut čtení

Během předcházejících měsíců došlo v oblasti placení pojistného na sociální zabezpečení k několika nestandardním situacím, se kterými zaměstnavatelé neměli zkušenosti, a správný postup při odvodu pojistného se mohl stát problematickým, jak vyplývá z četných dotazů. Tento článek přiblíží témata, která se jeví jako aktuální.

Placení pojistného na sociální zabezpečení členů volebních komisí

Počátkem října letošního roku proběhly volby do zastupitelstev kraje a rovněž v některých volebních obvodech volby do Senátu ČR. Členům okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelům (dále jen členové volebních komisí) náleží odměna. V závislosti na výši odměny pak členovi volební komise vznikne, či nevznikne účast na nemocenském pojištění a nutnost posoudit, zda se z odměny bude, či nebude platit pojistné na sociální zabezpečení.

Výše zvláštní odměny člena volební komise v souvislosti s volbami, které proběhly 2. a 3. října 2020, činila minimálně 2 300 Kč a maximálně 4 100 Kč. V obcích, v nichž se konaly volby pouze do zastupitelstva kraje, mohla činit odměna podle vyhlášky Ministerstva vnitra maximálně 2 700 Kč. Tato výše odměny však nezaložila členům volební komise účast na nemocenském pojištění. Pokud ovšem člen volební komise dosáhl odměny aspoň 3 000 Kč, vznikla mu účast na nemocenském pojištění a tím i povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení. Je tomu tak proto, že činnost člena volební komise je podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen ZNP), zaměstnáním. Je-li člen volební komise účasten nemocenského pojištění, odvádí se z jeho zvláštní odměny pojistné na sociální pojištění.

Činnost člena volební komise je z hlediska sociálního pojištění považována podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Sociální zabezpečení studentů
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Úspora Antivirus C
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Odměny členů orgánů právnických osob
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Pojistné zahraničního zaměstnance
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Příkazní smlouva
Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Přihláška na OSSZ a ZP
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé