Valorizace rent v roce 2023

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 30. září 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 a nařízení vlády č. 291/2022 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023. Obě nařízení vlády nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023 a přinesou od toho data pravidelné zvýšení důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích a zvýšení příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.

Z toho důvodu Ministerstvo práce a sociálních věcí v návaznosti na citované nařízení vlády č. 290/2022 Sb. již předložilo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).

Důvodem návrhu na zvýšení rent je skutečnost, že na základě principu výpočtu výše uvedených náhrad dochází k tomu, že při každém zvýšení invalidního a pozůstalostního důchodu nebo výdělku poškozeného zaměstnance dochází ke snížení poskytované náhrady. Na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů, k reál

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2023
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2022
Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Přiznání důchodu a zdravotní pojištění
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele

Související předpisy

290/2022 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
291/2022 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
138/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
35/2022 Sb. o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
256/2022 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
136/2022 Sb. o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
262/2006 Sb. zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce
297/1991 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Související otázky a odpovědi

Předčasný důchod
Důchod Slováka - práce v SR i ČR
Souběh zaměstnání u jednoho zaměstnavatele
Výpočet důchodu
Starobní důchod
Dosažení důchodového věku bez přiznání důchodu a dopočet do MVZ
Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
Vyloučené doby pro ELDP
Invalidní důchod pro OSVČ
Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Hornický důchod
ELDP a DPČ
ELDP
Zálohy u licenčních poplatků
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Odměny členů orgánů právnických osob
Neplacené volno po část dne
Pracovní poměr společníka v. o. s.