Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

Plné znění otázky

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Krizové ošetřovné prakticky

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Pracovní neschopnost
Plně hrazené stravenky zaměstnavatelem x Stravenkový paušál nad 70% horní hranice stravného
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Žena na další mateřské dovolené
Mateřská dovolená
Nárok na PPM po skončení zaměstnání
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Mateřská dovolená
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Mateřská dovolená 2. dítě
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Výše dávky nemocenského pojištění
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Výše peněžité pomoci v mateřství
Příjem ženy na mateřské dovolené
Délka mateřské dovolené
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Rodičovská, následná mateřská dovolená a souběh s živnostenským podnikáním
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta

Související předpisy

§ 16, 48. 1. a) zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění