Nárok na PPM po skončení zaměstnání

Plné znění otázky

S těhotnou zaměstnankyní byl výpovědí dle paragrafu 52 písm. a) ZP rozvázán ke dni 30. 11. 2023 pracovní poměr, a to po pěti letech trvání pracovního poměru. Od 1.1 2. 2023 je v evidence ÚP. Očekávaný termín porodu má stanoven na 11. 7. 2024. Nárok na PPM by měla mít, neboť k nástupu na PPM dojde po skončení pojištění v ochranné lhůtě 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění a podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM splní. Počítám ale správně, že na PPM musí nastoupit v termínu od 16. 5. 2024 do max 28. 5. 2024, tj. v období od počátku 8. týdne anebo v průběhu 7. týdne před očekávaným dnem porodu, protože kdyby si datum nástupu určila na počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu (30. 5. 2024) nárok na PPM by jí už nevznikl?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Daňové aktuality
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky

Související otázky a odpovědi

Možnost čerpání dovolené v rozsahu kratším než jedna polovina směny
Dodavatel náhradního plnění
Úkolová mzda
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Mateřská dovolená
Mateřská dovolená 2. dítě
Výše dávky nemocenského pojištění
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Výše peněžité pomoci v mateřství
Délka mateřské dovolené
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Pracovní právo - nárok na dovolenou
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Otec a nárok na PPM
Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství
Žena na další mateřské dovolené
Mateřská dovolená
Příjem ženy na mateřské dovolené
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění