Mateřská dovolená

Plné znění otázky

Zaměstnanec - soustružník, hlavní pracovní poměr, manželka v prosinci porodí dítě, manželka je studentka, nemá nárok na mateřskou dovolenou. Manžel může zřejmě nastoupit na mateřskou dovolenou, jaká je ale možnost při této mateřské dovolené pracovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Výkon práce pro účely dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Sociální zabezpečení studentů
Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Otcovská dovolená a změny spojené s karanténou
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Počet měsíců odstupného
Spolupracující dítě a daňové zvýhodnění
Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Žena na další mateřské dovolené
Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Nárok na PPM po skončení zaměstnání
Mateřská dovolená 2. dítě
Otec na mateřské a rodičovské dovolené
Rodičovská, následná mateřská dovolená a souběh s živnostenským podnikáním
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění
Mateřská dovolená
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Výše peněžité pomoci v mateřství
Příjem ženy na mateřské dovolené
Délka mateřské dovolené
Výše dávky nemocenského pojištění
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou

Související předpisy

§ 16, 32-38 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 196 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce