Daňové přiznání - dohoda o provedení práce

Plné znění otázky

Pracovnice je na mateřské dovolené, po část roku pracuje u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce (kde podepsala prohlášení na základní slevu na poplatníka) příjem do 10 000 Kč. Po ukončení mateřské - pracovní poměr. Musí zahrnout příjmy z dohody o provedení práce do přiznání k dani z příjmů?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019

Související otázky a odpovědi

Neuplatněná sleva na manželku
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Sleva na vyživované dítě
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Nárok na daňový bonus
Roční zúčtování daní
Pracovní úraz a roční zúčtování
Roční zúčtování daně u zaměstnanců
Roční zúčtování daně zaměstnanců ze Slovenska
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně za rok 2021
Daňové přiznání/roční zúčtování
Dohoda o provedení práce přiznání k dani z příjmů

Související předpisy

§ 38g. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů