Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP

Plné znění otázky

Zaměstnanec má dvě děti, obě jsou držitelem ZTP průkazu. Rozhodnutí od Úřadu práce ČR bylo vystaveno dne 4. 7. 2017, v tomto rozhodnutí je uvedeno, že přiznávají nárok na průkaz osoby se ZTP ode dne 1. 5. 2017 - 31. 5. 2020, průkaz ZTP byl vystaven dne 3. 8. 2017. Od kterého měsíce může zaměstnanec uplatnit daňové zvýhodnění se ZTP?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru
Sleva na manželku
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Daňové zvýhodnění na děti
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022

Související předpisy

§ 2, 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů