K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.

Vydáno: 7 minut čtení

Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, přinesl jednak dočasnou úpravu týkající se odložení placení pojistného na sociální zabezpečení, jednak některé změny trvalého charakteru, které se týkají provádění sociálního pojištění.

Odložení placení pojistného na sociální pojištění

Zákon č. 255/2020 Sb. přinesl dočasnou úpravu, která se v praxi nazývá jako „odložení placení pojistného“, i když se placení pojistného neodkládá, nýbrž se jen podstatně snižuje sankce za opožděné zaplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). Účelem tohoto opatření je posílit likviditu zaměstnavatelů v době, kdy řada z nich je postižena důsledky výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

Podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojistném“), je zaměstnavatel poplatníkem pojistného a zároveň plátcem pojistného, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci. Pojistné za sebe i

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Prominutí pojistného na sociální pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Daňové aktuality
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii

Související předpisy

300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Odměny členů orgánů právnických osob
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Pojistné zahraničního zaměstnance
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Příkazní smlouva
Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Úspora Antivirus C
Přihláška na OSSZ a ZP
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé