Sociální pojištění invalidní důchodce 1. stupeň

Plné znění otázky

Zaměstnanec má 1. stupeň invalidního důchodu, jak je to s platbou sociálního pojištění? Pokud nepracuje, musí být placeno sociální pojištění? Pokud by chtěl sám si platit, z jakého základu se počítá?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Daňové aktuality
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Náhradní doby důchodového pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti, 2. část
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Prominutí pojistného na sociální pojištění
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
Nezahrnutí pojistného do vyměřovacího základu v minulém kontrolním období
Příjemci důchodu a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022

Související pracovní situace

Odchod do invalidního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související otázky a odpovědi

Invalidní důchod pro OSVČ
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
ELDP za rok 2019
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Předčasný důchod
Odměny členů orgánů právnických osob
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Vznik nároku na invalidní důchod
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 5c. 1 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti