Finanční dar 2 500 Kč pro Ukrajinu nebo zemi EU

Plné znění otázky

Když občan zašle finanční dar na Ukrajinu nebo do EU přes církev ve výši 2 500 Kč, může si tuto částku uplatnit při ročním zúčtovaní zdanitelných příjmů u zaměstnavatele nebo přímo ve svém daňovém přiznání jako odčitatelnou položku dle § 15 zákona o dani z příjmů? Co všechno musí doložit k daňovému přiznání ohledně tohoto daru?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Příjem z příležitostné činnosti
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Úrok z hypotečního úvěru
Dar příbuzné
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Fiktivní pojištění - EU
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Krácení cestovních náhrad
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy
Osvobození od daně z příjmů v prodeje nemovité věci
Úrok ze zápůjčky - zdanění
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Výdaje v daňové evidenci u § 9
Nově vymezené jednotky v domě
Odpočet úroků hypotečního úvěru na bytový dům
Příjem z budoucího prodeje nemovitosti
Zdanění příjmů z pronájmu bytu

Související předpisy

§ 6 zákona 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
§ 15. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38l. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů