Nájem - paušální výdaj na dopravu

Plné znění otázky

Poplatník pronajímá byt a dále má příjem ze zaměstnání, tj. podává přiznání k DPFO. Do skutečných výdajů zahrnuje odpisy bytu + platby, které nezúčtovává s nájemníkem, tj. platby pro správu domu, platby do fondu - jsou tyto platby správně zařazeny jako daňově uznatelné? Může si poplatník uplatit paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc, pokud jede 1x měsíčně za nájemníkem pro inkaso nájemného? Pouze jedna cesta z domova k nájemníkovi a zpět. Auto jinak používá pro své soukromé účely jako občan, jinak nepodniká. Lze to nebo nikoliv? A v případě, že by v jednom měsíci cestu za nájemníkem nevykonal a v dalším cestu vykonal, může v jednom měsíci 4 000 Kč uplatit, a v druhém nikoliv?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti

Související otázky a odpovědi

Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Daň z příjmu - prodej nemovité věci
Nově vymezené jednotky v domě
Zdanění příjmů z pronájmu bytu
Osvobozený příjem - uspokojení bytové potřeby
Úroky z úvěru při vlastnictví ideální 1/2 rodinného domu
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Skutečné náklady u příjmů z pronájmu
Dědictví po druhovi
Prodej části pronajímaného domu a DPFO
Možnost odečtu úroků z hypotéky
Prodej pronajímaného bytu
Pronájem nemovitých věcí
Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu
Daň z příjmů FO při prodeji nemovité věci
Prodej postupně nakoupené budovy
Darování bytu
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Příjem z příležitostné činnosti

Související předpisy

§ 7, 9 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů