OSVČ a student

Plné znění otázky

Náš syn (OSVČ, student na VŠ, 21 let) se stane společníkem v naší společnosti (bez právní subjektivity). Kolik si může maximálně vydělat za rok, aby nemusel platit ani sociální ani zdravotní pojištění? Anebo taková minimální hranice neexistuje a tyto dvě pojištění musí platit? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
Předávání informací mezi institucemi a zdravotní pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Studenti a zdravotní pojištění
Když OSVČ nepodá ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2015
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021

Související otázky a odpovědi

OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Paušální daň
OSVČ - starobní důchodce
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Zdravotní pojištění u studenta - poslední prázdniny
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Odměna učni na praxi
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 6-9, 16, 35, 35ba, 35bb zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění