Zdravotní pojištění u studenta - poslední prázdniny

Plné znění otázky

Chceme přijmout do hlavního pracovního poměru studenta, který je ve školním roce 2016/2017 studentem 4. ročníku středního odborného učiliště, závěrečnou zkoušku bude dělat až v září.

1) Pokud se studentem uzavřeme pracovní smlouvu od 1. 7. 2017, znamená to, že od července za něj již není plátcem pojistného stát? Do hromadného oznámení zaměstnavatele napíšeme jen kód P nebo i kód F? Uvede se datum 1. 7. 2017, ačkoliv zaměstnanec začne pracovat 3. 7. 2017, protože 1. 7. 2017 byla sobota?

2) Pokud uzavřeme pracovní poměr od 3. 7. 2017, je za studenta stát plátcem pojistného ještě v červenci? Do hromadného oznámení zaměstnavatele uvedeme kód P a G k 3. 7. 2017 a kód F k 31. 7. 2017?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související články

"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Hranice 26 let ve zdravotním pojištění
Studenti a doktorandi jako "státní kategorie" zdravotního pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zaměstnání při studiu a zdravotní pojištění
Sociální zabezpečení studentů
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Studenti a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - ať máte vše v pořádku
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zaměstnávání "státních pojištěnců" a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce
Platby státu a odpočty od 1. 1.2020 ve zdravotním pojištění
Studentské brigády a zdravotní pojištění
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD

Související otázky a odpovědi

OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Příjem na základě pracovní smlouvy
Odměny členů orgánů právnických osob
Odměna jednatele za výkon funkce
Příjmy ze zahraničí u OSVČ ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
OSVČ a student
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu
Konkurenční doložka
ELDP za rok 2019
Odměna učni na praxi
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Nemocenská
Paušální daň

Související předpisy

117/1997 Sb. , kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší