Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti

Rozhodnutí ošetřujícího lékaře o dočasné pracovní neschopnosti a s tím související vystavení tzv. neschopenky s sebou pro zaměstnance přináší nutnost plnit určité povinnosti. Jedná se zejména o dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, povinnost umožnit v době prvních 14 dnů svému zaměstnavateli a pracovníkům OSSZ pověřeným kontrolou po celou dobu pracovní neschopnosti kontrolu dodržování tohoto režimu a poskytnutí nezbytné součinnosti při této kontrole. Kontrolu režimu musí nemocní zaměstnanci vždy umožnit.

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Dočasnou pracovní neschopností se rozumí porucha zdraví znemožňující zaměstnanci vykonávat pojištěnou činnost. O dočasné pracovní neschopnosti rozhodne ošetřující lékař, pokud vyšetřením zjistí, že zaměstnanci jeho zdravotní stav z důvodu nemoci či úrazu nedovoluje tuto činnost vykonávat. Podle § 56 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění"), stanoví režim dočasně práce…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků