Smrt v podmínkách zdravotního pojištění

Dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaniká účast na zdravotním pojištění smrtí pojištěnce. V případě smrti je důležité, v jaké kategorii je pojištěnec v daný den evidován u zdravotní pojišťovny, tedy zda se jedná o zaměstnance, OSVČ, "státního pojištěnce" nebo o osobu bez zdanitelných příjmů, přičemž je samozřejmě možný i přípustný souběh některých kategorií.

V následujícím textu se zaměříme na postupy zaměstnavatele v případě smrti zaměstnance a dále na dědické řízení u tzv. samopláteckých skupin.

I. Zaměstnavatelé

Při řešení jednotlivých případů primárně vycházejme z předpokladu, že se na zaměstnance (a tedy i na zaměstnavatele jako plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ. Výjimky, kdy pro osobu jako zaměstnance zákonné minimum ve zdravotním pojištění neplatí, jsou v textu rovněž uvedeny.…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků