Dvakrát uplatněná sleva na poplatníka

Plné znění otázky

Společnost zaměstnává zaměstnankyni, která má s námi uzavřenou pracovní smlouvu, jedná se o poloviční úvazek, má hrubou mzdu 6 100 Kč. U nás podepsala růžové prohlášení (slevu na poplatníka) a současně (z neznalosti) podepsala růžové prohlášení i u druhého zaměstnavatele, kde pracuje na DPP. Musí zaměstnankyně podat sama DPFO za rok 2018? Pokud ano, tak bude mít dvě potvrzení o zdanitelných příjmech s uplatněnou slevou na poplatníka z obou zaměstnání? Jak máme vyřešit ten problém? Pokud nemusí podávat DPFO a zaměstnankyně požádá o roční vyúčtování, který zaměstnavatel to vyúčtování provede?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Odpovědi na dotazy plátců daně
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
OSVČ ZTP/P
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Prohlášení poplatníka
Společnost - sleva na EET
Ukrajinec - slevy na dani
Sleva na manžela
Úroky z hypotéky
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Uplatnění daňového zvýhodnění se ZTP
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020

Související předpisy

§ 6, 38j. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů