Nárok na daňový bonus na dítě u zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec žádá zaměstnavatele o vyplacení daňového bonusu na dítě. Po rozchodu rodičů dítě soudně přiznáno do péče matky. Po její smrti předběžným opatřením svěřeno do péče prarodičů ze strany matky. Otec se soudně domáhá svěření dítěte do své péče. V červnu letošního roku změnil synovi trvalé bydliště a základní školu a tím prokazuje, že se synem sdílí společně hospodařící domácnost, ovšem rozhodnutí soudu o svěření syna do své výhradní péče stále nemá. Z titulu společně hospodařící domácnosti a skutečné péče o syna se domáhá vyplacení bonusu na dítě. Odkdy má zaměstnanec nárok na daňový bonus na dítě?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit

Související otázky a odpovědi

Daňový bonus - OSVČ
Daňový bonus může být z DPP
Bonusy
Daňový bonus - pracující student
Maximální výše měsíčního daňového bonusu
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.
Daňový bonus a insolvenční řízení
Daňový bonus
Kompenzační bonus OSVČ
Kompenzační bonus pro OSVČ a provize
Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ
Usnesení vlády a koronavirus
Kompenzační bonus pro OSVČ a účetní
Postup při chybném vyplacení daňového bonusu
Kompenzační bonus
Srážky, exekuce, daňový bonus
Daňový bonus
Daňový bonus

Související předpisy

§ 35c, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů