Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání v dotazech a odpovědích

Vydáno: 11 minut čtení

Zcela běžně dochází u zaměstnavatelů k situacím, kdy zaměstnanec z určitého důvodu a po různě dlouhou dobu nepracuje. Takovou nepřítomností může být třeba dohodnuté neplacené volno, neomluvená absence nebo také nemoc zaměstnance. Rozhodným obdobím pro placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem je kalendářní měsíc. Na základě konkrétních dotazů z praxe se v právních podmínkách roku 2023 podíváme na postupy zaměstnavatele při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance v případech, kdy zaměstnanec nevykonává pracovní činnost po celý kalendářní měsíc nebo po jeho část.

Zdravotní pojištění a nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání v dotazech a odpovědích
Ing.
Antonín
Daněk
Otázka č. 1
Zaměstnanci bylo po celý měsíc srpen poskytnuto po dohodě neplacené volno a současně mu byly do tohoto měsíce zúčtovány prémie ve výši 12 000 Kč. Jaké bude pojistné?
Odpověď
Protože zaměstnání trvalo celý kalendářní měsíc, musí vyměřovací základ zaměstnance činit 17 300 Kč, což v tomto případě znamená provedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu.
Ze skutečně dosaženého příjmu 12 000 Kč činí 13,5 % pojistného částku 1 620 Kč. Jednu třetinu (540 Kč) hradí zaměstnanec, dvě třetiny (1 080 Kč) zaměstnavatel. Aby byl dodržen minimální vyměřovací základ, musí být ještě proveden dopočet a doplatek pojistného z rozdílové částky 5 300 Kč ve výši 716 Kč – uhradí zaměstnanec. Z celkové (minimální) částky pojistného 2 336 Kč je zaměstnanci sraženo 1 256 Kč (540 + 716), zaměstnavatel hradí 1 080 Kč.
Otázka č. 2
Zaměstnanec má hlavní pracovní poměr, jeho příjem přesahuje částku minimální mzdy. V dalším pracovním poměru u téže organizace požádal o neplacené volno. Bude z tohoto dal

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské

Související články

Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Formuláře pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Studenti - brigádníci a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění zaměstnavatele a související právní úprava v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Odstupné a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zdravotní pojištění OSVČ a péče o děti
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Odvody pojištění u občana Slovenska
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let věku
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Zdravotní pojištění u zaměstnankyně pečující o dítě do 7 let nedosahující minimální mzdy
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Ukončení HPP v průběhu měsíce a přečerpaná dovolená - zdravotní pojištění
Evidence na Úřadu práce, příjem na DPČ a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění po ukončení PP
Stravenkový paušál a DPP
Odstupné
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce