Podpora zaměstnavatelů zranitelných skupin zaměstnanců úlevami v pojistném na sociální zabezpečení

Vydáno: 9 minut čtení

Česká republika má relativně vysokou míru zaměstnanosti své populace v mezinárodním srovnání, a přesto existují i zde velmi početné skupiny obyvatel, jejichž míra zaměstnanosti je naopak velmi nízká. Mezi tyto skupiny se řadí ženy pečující o malé děti a o osoby blízké, velmi mladí zaměstnanci, senioři a osoby se zdravotním postižením. Jedná se zejména o skupiny, pro které je obtížné pracovat na plný úvazek, které z důvodu různých životních situací zpravidla nemohou pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu. Sleva na pojistném se nemá týkat všech částečných úvazků, ale pouze těch, které vykonávají zaměstnanci z cílových skupin.

Právě zaměstnávání těchto osob se rozhodla vláda podpořit tím, že umožní získat úlevu na pojistném těm zaměstnavatelům, kteří zaměstnají tyto osoby zejména na zkrácený úvazek. Cílem je využít pracovní potenciál těchto osob, případně usnadnit vstup do zaměstnání mladých lidí, především absolventů středních škol a odborných učilišť.

Dne 22. 7. 2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Tímto se zaměstnavatelům umožňuje, aby si od 1. 2. 2023 uplatnili slevu na pojistném na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem (dále jen "sleva na pojistném"). Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které může být sleva uplatňována. Sleva na pojistném se za

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Sjednání kratší pracovní doby
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související články

Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Nemocenské pojištění a nemocenské dávky v praxi
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Změny v dávkách nemocenského pojištění od ledna 2022
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Systém nemocenského pojištění v České republice
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Sociální zabezpečení studentů
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Sleva na pojistném od 1. 2. 2023
Sleva na pojistném u dlužníka
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Splátkový kalendář z OSSZ včetně penále
Sleva na pojistném u zaměstnavatele na chráněném trhu práce
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Přihláška na OSSZ a ZP
Sociální a zdravotní pojištění u mezinárodního pronájmu pracovní síly
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Dlouhodobé onemocnění OSVČ – zdravotní a sociální pojištění
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Starobní důchodce a nemocenská
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené